Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017.


Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Örnsköldsvik
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 62 GWh
Driftstart: 2019

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Vad sker härnäst?

Vindkraftverken kommer monteras under året och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken.

Bildgalleri