Storbacken

Projektområdet ligger i norra delen av Vörå kommun, cirka 19 km nordost om Vörå centrum och cirka 2,5 km öster om Oravais tätort. Projektområdets areal är 440 hektar.


Det planerade vindkraftsprojektet Storbacken omfattar 7 vindkraftverk med en totalhöjd om 220 meter från mark till rotorns högsta punkt. Vindkraftverkens effekt är beroende på vilken typ av turbin som väljs och parkens totala effekt beräknas vara 31,5 MW. Elanslutningen genomförs med jordkablar.


Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan och bygglov.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Storbacken

Projektområdet ligger i norra delen av Vörå kommun, cirka 19 km nordost om Vörå centrum och cirka 2,5 km öster om Oravais tätort. Projektområdets areal är 440 hektar.


Det planerade vindkraftsprojektet Storbacken omfattar 7 vindkraftverk med en totalhöjd om 220 meter från mark till rotorns högsta punkt. Vindkraftverkens effekt är beroende på vilken typ av turbin som väljs och parkens totala effekt beräknas vara 31,5 MW. Elanslutningen genomförs med jordkablar.


Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan och bygglov.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Vörå
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 220 m
Förväntad årsproduktion: 100 GWh