Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.

Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektets investeringsbeslut gjordes i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA i början av 2020.

Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Byggarbetena kommer att utföras samtidigt och elanslutningen kommer att göras till samma anslutningspunkt.

Ribäcken

Ribäckens vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.

Ribäckenprojektet omfattar fem vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven får vara högst 200 meter. Projektets investeringsbeslut gjordes i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA i början av 2020.

Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Byggarbetena kommer att utföras samtidigt och elanslutningen kommer att göras till samma anslutningspunkt.

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Malax
Antal vindkraftverk: 5
Totalhöjd: 200 m
Förväntad årsproduktion: 80 GWh
Driftstart: 2020

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Projektansvarig

Svante Nilsson

+358 40 594 3098 svante.nilsson@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under 2019 kommer vindkraftverken monteras och parken kommer tas i kommersiellt bruk i början av 2020.