Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt.

Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014-2015. I MKB-förfarandet undersöktes möjligheten att bygga 78-100 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter på området.

Till följd av teknikutvecklingen med större och modernare vindkraftverk har projektplanen uppdaterats 2018. Den uppdaterade projektplanen omfattar högst 57 vindkraftverk. NMT-centralen har i augusti 2018 beslutat att konsekvenserna av den uppdaterade projektplanen för miljön ska utvärderas genom att MKB-förfarandet genomförs på nytt. I den uppdaterade projektplanen har vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter beaktats.

Konsekvenserna av den uppdaterade projektplanen för miljön kommer att bedömas i ett MKB-förfarande och det kommer att tas fram en delgeneralplan för projektet.

Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt.

Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014-2015. I MKB-förfarandet undersöktes möjligheten att bygga 78-100 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter på området.

Till följd av teknikutvecklingen med större och modernare vindkraftverk har projektplanen uppdaterats 2018. Den uppdaterade projektplanen omfattar högst 57 vindkraftverk. NMT-centralen har i augusti 2018 beslutat att konsekvenserna av den uppdaterade projektplanen för miljön ska utvärderas genom att MKB-förfarandet genomförs på nytt. I den uppdaterade projektplanen har vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter beaktats.

Konsekvenserna av den uppdaterade projektplanen för miljön kommer att bedömas i ett MKB-förfarande och det kommer att tas fram en delgeneralplan för projektet.

Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Karijoki och Isojoki
Antal vindkraftverk: 57
Totalhöjd: 300 m
Förväntad årsproduktion: 1600-1800 GWh