Ponsivuori

Vindkraftsprojektet Ponsivuori är beläget i södra delen av staden Kurikka som hör till landskapet Österbotten.


Byggnadsarbeten av Ponsivuori vindpark har startat. Sju vindkraftverk med en navhöjd på 125 meter och en rotordiameter på 149 meter kommer att uppföras (totalhöjd 210 m). Den totala effekten och kapaciteten för de sju verken har maximerats genom nyutvecklad, sofistikerad teknik.


Ponsivuori

Vindkraftsprojektet Ponsivuori är beläget i södra delen av staden Kurikka som hör till landskapet Österbotten.


Byggnadsarbeten av Ponsivuori vindpark har startat. Sju vindkraftverk med en navhöjd på 125 meter och en rotordiameter på 149 meter kommer att uppföras (totalhöjd 210 m). Den totala effekten och kapaciteten för de sju verken har maximerats genom nyutvecklad, sofistikerad teknik.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Kurikka
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 100 GWh
Driftstart: 2020

Byggprojektledare

Eero Länsimäki

+358 50 5225432 eero.lansimaki@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under våren 2019 har kabelförbindelser mellan vindkraftverk och transformatorstation gjorts. Turbinerna kommer att byggas under sommaren och driftsättning kommer att ske mot slutet av 2019.