Storbacken

Hankealue sijaitsee Vöyrin kunnan pohjoisosassa, entisen Oravaisten kunnan alueella noin 19 km Vöyrin kunnan keskusta koilliseen ja noin 2,5 km Oravaisten taajamasta itään. Hankealueen pinta-ala on 440 hehtaaria.


Hankkeen tarkoituksena on rakentaa 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 220 metriä. Voimaloiden yksikköteho on valittavasta voimalatyypistä riippuen 4-6 MW ja puiston kokonaisteho enintään 31,5 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.


Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat.


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Storbacken

Hankealue sijaitsee Vöyrin kunnan pohjoisosassa, entisen Oravaisten kunnan alueella noin 19 km Vöyrin kunnan keskusta koilliseen ja noin 2,5 km Oravaisten taajamasta itään. Hankealueen pinta-ala on 440 hehtaaria.


Hankkeen tarkoituksena on rakentaa 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 220 metriä. Voimaloiden yksikköteho on valittavasta voimalatyypistä riippuen 4-6 MW ja puiston kokonaisteho enintään 31,5 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.


Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat.


Projektipäällikkö

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Vöyri
Tuulivoimaloiden määrä: 7
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 220 m
Arvioitu vuosituotanto: 100 GWh